در تصوير بالا كادر ارسال متن در عمومي رو مشاهده ميكنيد
و ۶ ابزار كاربردي به ترتيب از چپ به راست: ارسال نهايي متن در عمومي و ابزار ارسال شكلك و استيكر و ابزار تغيير سايز و رنگ فونت و متن ارسالي و گزينه چرخ دنده !!
اينجا روي چرخ دنده كه كليك كنيد تنظيمات جديدي رو مشاهده ميكنيد كه بچه ها زياد توي خصوصي مزاحمت براشون ايجاد ميشه و با برداشتن تيك اين گزينه خصوصيشون بروي همه بسته ميشهدر تصوير بالا بعد از كليك روي گزينه چرخ دنده اين موارد و جزييات رو ميبينيد و گزينه :
مشاهده پيام هاي خصوصي كه با بر داشتن تيك آن خصوصيتون قفل و با فعال كردن از نو باز ميشه
خيلي از دوستان قادر به ثبت نام خودشون نيستند !
پس :تو تصوير بالا ميبينيد بالاي نام كاربران در ليست انلاين :
كادر سبز رنگ براي ثبت نام هست 
پس لطفا براي ثبت نام رمز ساده اي نذاريد
خيلي از كاربران چت روم هاي ديگه ميان تبليغ و فحاشي اما دوستان نميدونند چجوري سريع گزارش بدن كه درجه دارها و ناظران متوجه بشند


توي اتاق خصوصي كنار كادر ارسال اين گزينه ها رو مشاهده ميكنيد كه در تصوير بالا ميبينيد
از سمت چپ به راست 
گزينه نهمي ( ۹ )
و از راست به چپ گزينه
چهارمي ( ۴ )
با كليك روي اون گزينه سريع ميتونيد گزارش و نوع تخلف كار بر رو اعلام كنيد
خب 
خيلي از دوستان ميخان خصوصين براي همه باز باشه و تنها كساني كه مزاحمت ايجاد ميكنند رو مسدود كنند !توي همين تصوير بالا از چپ به راست گزينه چهارمي ( ۴ )
با كليك روي اون كاربري كه مزاحمتونه مسدود و با كليك دوباره باز ميشه !
گزينه آخر سمت راست گزينه درخواست دوستي هست و ميتونيد بريد خصوصي شخص مورد نظر و با ارسال اون ازشون درخواست دوستي و جزو دوستانتون در پروفايلتون باشند


 


خيلي از دوستان اطلاع دادن كه پست هاي ديگران در پروفايل اون ها مشاهده شده !!
عجيب نيست
اين تنها پست كساني هست كه شما اونها رو توي ليستتون به عنوان دنبال كننده و دوستان خود برگزيديد
پس ميريد تو ويرايش پروفايل توي تنظيماتش


و تيك مشاهده كاربران دنبال شده يا دوستان من رو برميداريد
و فقط مطالب خودتون رو مشاهده ميكنيد